ماژول حداکثر خرید محصول

تعیین حداکثر تعداد خرید برای هر محصول

تعداد

در پرستاشاپ به صورت پیش فرض شما می توانید برای هر محصول حداقل تعداد خرید را مشخص نمایید اما برای حداکثر تعداد خرید از هر محصول گزینه ای وجود ندارد. 

تیم نیترون وب براساس نیاز مشتریان خود اقدام به طراحی ماژولی با همین کارکرد گرفته است. به این صورت که فیلدی در صفحه ویرایش محصول ایجاد شده و شما می توانید حداکثر خرید را برای محصول مشخص کنید. 

به این ترتیب این محدودیت در همه صفحات از مشاهده محصول تا خرید کنترل خواهد شد و مشتری نمیتواند بیش از آن تعداد محصول به سبد خود اضافه نماید و با پیغام خرید بیش از حد مجاز مواجه خواهد شد.

بعد از نمایش این پیغام تعداد وجود در سبد خرید به حداکثر تعداد تغییر یافته و مشتری می تواند ادامه مراحل خرید را ادامه دهد.

سازگار با
پرستاشاپ 1.7
نظرات (0)